• Naya Rivera Ryan Dorsey - Oct 2014 - Splash
  • Naya Rivera - Glee 2014 - Photoshot